ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 1

ನಡೆ ಮನವೆ......

ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ.
ನಡೆ ಮನವೆ ನಾಳೆಗಳಿಗೆ
ಸಿಹಿ ನೆನಪ ಬುತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ,
ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ
ಕ್ಷಣವ ಕೊಡವಿ,
ಅಡೆತಡೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಡವಿ,
ಕಟ್ಟುವ ಸವಿ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳ,
ಕಾಯುವ ನನಸಾಗುವ
ಆ ಕ್ಷಣಗಳ..
ಹೊಸ ವರ್ಷ
ತರಲಿ ಹರುಷ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ